Bedøm boka Mulle finn ei fløyte

Skriv en anmeldelse av boka.
Så kan de andre elevene lese hva du syns om boka.


Klikk på antallet av stjerner du gir boka og skriv en bedømmelse.

Antall stjerner:
Bedømmelse:
book_element.php?action=pagepic&id=899&sidenr=1
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/tittel.mp3
Mulle er i hola si.
Han vil lage ein ny gang.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/1_1.mp3
Mulle lagar mange små moldhaugar.
Lampen er tend.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/1_2.mp3
Mulle vert trøytt i armane.
Han må ta ein pause.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/1_3.mp3
Mulle ser på den nye gangen.
Kva er det?
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/1_4.mp3
Mulle går borttil.
Han grev fram noko.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/1_5.mp3
Mulle veit ikkje kva det er.
Han tenkjer at han må spørje ugla.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/2_1.mp3
Mulle går bort til elva.
Han vaskar tingen han fann.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/2_2.mp3
Det kjem ut nokre markar.
Skal tru om det er eit markehus, tenkjer Mulle.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/2_3.mp3
Mulle ser ugla.
Ho søv på ei grein.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/2_4.mp3
— Hallo, Kloke! ropar Mulle.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/2_5.mp3
— Hei, Mulle, seier Kloke.
— Eg har jakta heile natta, så eg sov visst.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/3_1.mp3
Eg kjem ned til deg.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/3_2.mp3
— Ugle, du er så klok, seier Mulle.
— Kan dette vere eit hus til markar?
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/3_3.mp3
Eg fann det i jorda.
Ugla tutar: — Uhu, uhu.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/3_4.mp3
Det er ei fløyte.
Pust i ho så skal du høyre.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/3_5.mp3
Mulle pustar i den nye fløyta.
Det kjem ut ein høg tone.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/4_1.mp3
Mulle vert heilt redd.
Det høyres ut som ein fugl.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/4_2.mp3
— No kan vi syngje saman, seier Kloke.
— Du kan få fram ulike tonar og lage ein melodi.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/4_3.mp3
Ugla viser Mulle kva han skal gjere.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/4_4.mp3
Mulle prøver igjen.
No er lyden betre.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/5_1.mp3
Mulle seier farvel til Kloke.
Han går heim att.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/5_2.mp3
Mulle øver seg resten av dagen.
Han er så glad for fløyta si.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/5_3.mp3
Mulle har heilt gløymt å ete.
Men no er han trøytt.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/5_4.mp3
Han legg seg til å sove.
I morgon vil han spele for ugla.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/5_5.mp3
Mulle går bort til ugla.
Svala er der også.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/6_1.mp3
Mulle tek fram fløyta si og seier:
— Vil de høyre meg syngje som ein fugl?
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/6_2.mp3
— Tull, seier svala.
— Det greier du ikkje.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/6_3.mp3
Svala og Kloke høyrer på melodien.
Det er ein fin melodi.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/6_4.mp3
— Vi øver oss på melodien din, seier Kloke.
— Eg kan tute: — Uhu, uhu.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/7_1.mp3
Og du, svale, kan kvitre.
— Eg hentar vennene våre, seier svala.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/7_2.mp3
Om kvelden er dyra samla.
Mulle, svala og ugla står på ein stubbe.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/7_3.mp3
No høyrer dyra melodien til Mulle.
Dei må fløyte, tute og kvitre mange gonger.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/7_4.mp3
Alle klappar.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/7_5.mp3
 
Ja
Nei
Mulle vaskar den nye tingen.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
Klok seier at det er eit hus for mark.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
Kloke viser Mulle kva han skal gjere.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
Mulle gir Revi nokre markar.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
Mulle er så glad for fløyta si.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
Alle dyra klappar.
book_data/mullefinneifloyte_nyno/lyd/
6